ฐานข้อมูลกล้วยไม้  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Orchid Maejo University : OC
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» ประวัติความเป็นมา
» ค้นหากล้วยไม้
» บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
» รายงานข้อมูลกล้วยไม้
» ข่าว/บทความกล้วยไม้
» เครือข่ายกล้วยไม้
» งานวิจัยกล้วยไม้
» เว็บไซต์กล้วยไม้ที่เกี่ยวข้อง
» vdo กล้วยไม้
» แหล่งอ้างอิง
» facebook ศูนย์กล้วยไม้ฯ
» คณะทำงานวิจัย
» สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
อุทยานกล้วยไม้ไทยฯประวัติความเป็นมา ประมวลภาพการดำเนินงานฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
                 
               อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
                      ประวัติความเป็นมาของโครงการ เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 และหลังจากพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จใน เวลา 17.00 น. ได้เสด็จเปิดอุทยานกล้วยไม้ไทยฯ ซึ่งทางมหาวิยาลัยแม่โจ้ได้จัดสร้างถวายในชื่อ “อุทยานกล้วยไม้ไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้มาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย

       
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873067 โทรสาร (053) 873065